FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Elever talar om läsning och Ebban i ny video

Vi besökte en klass i åk 3 i Winellska skolan i Kyrkslätt för att tala om läsning och Ebban. Hur hittar Maja, Stella och klassens två Cecilior bra böcker att läsa? Kanske de har några boktips åt dig!Läs mera »
02.05.2018 kl. 09:00

Ebban nu i 100 skolor!

Hurra för läslusten i Svenskfinland! Nu används Ebban i hundra skolor - det är omkring en tredjedel av de svenska skolorna på första och andra stadiet i Finland.Läs mera »
20.02.2018 kl. 15:58

Ebban uppmärksammas i nyaste numret av Bibban!

Det nya numret av Bibban, Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning, tog upp även andra skolbiblioteksprojekt samt fortbildningen Med fokus på skolbibliotek, som ordnades i Tammerfors i oktober.Läs mera »
29.01.2018 kl. 13:41

Nu kan även bibliotekarier använda Ebban!

Vi förbättrar möjligheten till samarbete mellan skola och bibliotek. Bibliotekarier som bokpratar i skolor med Ebban kan nu få ett konto och använda Ebban i sitt arbete.Läs mera »
07.09.2017 kl. 08:36