FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Nya Ebban är här!

24.03.2017 kl. 15:23
Den här veckan lanserades den nya versionen av Ebban. Till de viktigaste nyheterna hör en tydligare kategorisering bland barn- och ungdomsböckerna enligt ålder och intresseområden samt inspirerande kategoriikoner av Linda Bondestam.

Ebban har en ny första sida med nya kategorier

Vår bibliotekarie Micke har kategoriserat de mest relevanta böckerna för grundskolan i 16 nya kategorier. Kategorierna presenteras på en ny första sida i Ebban och har fått ikoner designade av Linda Bondestam! Designen och beskrivningarna varierar enligt elevens ålder.
 


Såhär ser den nya framsidan ut

 

Mera valbart innehåll
Det finns nästan 13 000 böcker i Ebban, varav drygt 2 200 är rekommenderade för en viss ålder. Vi har gjort det möjligt för användare att välja vilken ålderskategori av böcker de vill se i Ebban. En elev kan välja att se böcker upp till tre år över sin egen ålder.

Böcker utan åldersrekommendation kallas nu “vuxenböcker”, liksom böckerna på vuxenavdelningen i ett bibliotek. Äldre elever kan välja om de vill eller inte vill se vuxenböcker i Ebban. Utgångsmässigt är vuxenböckerna gömda och de böcker som syns har åldersrekommendation.

 

Ny design, snabbare laddning av böcker och andra förbättringar
Vi har förstorat pärmbilderna och i vissa fall gjort dem skarpare. I övrigt har Ebban också genomgått en stor förändring som vi upplever är bättre med tanke på målgruppen. Böckerna kommer att öppna snabbare genom att de börjar laddas i bakgrunden tidigare. Vi hoppas det gör själva läsupplevelsen smidigare. Mycket annat har också förbättrats, överlag borde Ebban nu fungera bättre i flera olika webbläsare och på skärmar av olika storlek!

 

                     I en öppnad e-bok och ljudbok syns vilka kategorier den hör till.
Jemima