FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Nu kan även bibliotekarier använda Ebban!

07.09.2017 kl. 08:36
Vi förbättrar möjligheten till samarbete mellan skola och bibliotek. Bibliotekarier som bokpratar i skolor med Ebban kan nu få ett konto och använda Ebban i sitt arbete.
Ett nytt inspirationsverktyg för bibliotekarier.

 

Skolorna och biblioteken samarbetar tätt kring läsningen och det är ofta kommunens bibliotekarie som bokpratar och inspirerar i skolorna. Vi vill nu stöda detta genom att ge skolorna som använder Ebban möjlighet att skapa ett konto också för sin lokala bokpratande bibliotekarie. Utan extra kostnader vare sig för skolan eller biblioteket!

Är ni en skola med Ebban: Tipsa er bokpratande bibliotekarie om att de kan få tillgång till Ebban via er. Praktiskt sköter ni detta genom att ge bibliotekarien en licensnyckel för ett lärarkonto.

Är du en bibliotekarie som bokpratar i en Ebban-skola: Ta kontakt med skolan och fråga efter en licensnyckel för ett lärarkonto.

Hoppas detta hjälper ert samarbete!

Bibba-Micke