FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Läsambassadörens slutrapport är klar

14.09.2017 kl. 08:25
Också Ebban är med i slutrapporten Hur skapar vi goda läsare i Svenskfinland? som kan rekommenderas för alla som arbetar med läsning och bibliotek i skolor!

Slutrapporten för projektet Den finlandssvenska läsambassadören 2014-2017 är klar. Även Ebban får stor uppmärksamhet på s. 11-12 i slutrapporten Hur skapar vi goda läsare i Svenskfinland? av läsambassadör Katarina von Numers-Ekman. Rapporten kan läsas här.
 

 

Kontinuerliga insatser för läsandet behövs

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören har haft som syfte att skapa en grund för en effektiv, synlig och långsiktig satsning på läsfrämjande verksamhet bland barn och unga i Svenskfinland. "Behovet av kontinuerliga insatser för läsandet bland barn och unga är uppenbart" skriver Katarina von Numers-Ekman i slutrapporten.
 


 

Viktigt med tillgång till litteratur

Ett stort tema som behandlas i slutrapporten är barns och ungdomars tillgång till högläsning och litteratur. Läsambassadörens besök i skolor och diskussioner med lärare har visat att resurserna för bokinköp till skolorna varierar kraftigt.

I det här sambandet lyfts Ebban fram som en "storsatsning på att ge eleverna i de finlandssvenska skolorna tillgång till litteratur" och läsambassadören påpekar bland annat att satsningen på Ebban "känns naturlig med tanke på den pågående digitaliseringen av den finländska skolan.”
 

 

Pedagogiska fördelar med Ebban

Också fördelarna med Ebban lyfts fram: “Ur pedagogisk synvinkel är en av de största fördelarna med Ebban att det är så enkelt att låta hela klasser läsa samma bok och skapa förutsättningar för fördjupande samtal kring gemensamma läsupplevelser. En annan positiv aspekt är att eleverna också kan läsa och lyssna till böcker ur Ebban på sin fritid.”
 

Läsambassadörens förslag för framtiden

Vi på Ebban jobbar med att erbjuda skolor och elever tillgång till litteratur och att hjälpa Ebbans användare att också självmant hitta fram till inspirerande läsning. Därför vill vi lyfta fram Katarina von Numers-Ekmans förslag att inrätta en skolbiblioteksambassadör, som enligt henne "kunde stödja skolorna gällande bok- och tidningsanskaffningar, metoder för inspirerande bokprat, varierande läsaktiviteter, planering av biblioteksinredning och liknande."

Slutrapporten innehåller många fler förslag till åtgärder för hur vi tillsammans kan jobba för läslust i svenskfinland. I sin helhet är rapporten nyttig läsning för alla som arbetar med läsning och bibliotek i skolor!
 

Jemima