FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Ebban i Göteborg del 1: Läsfrämjande i Finland och i Sverige

04.10.2017 kl. 16:27
Ebbans team besökte i helgen Göteborgs bokmässa, som hade bildning som tema och Finland som temaland. Det blev ett digert inspirationspaket i dagarna två då vi besökte seminarier, monterprogram och gick omkring på mässan och tog in det härliga virrvarret av spännande böcker, tidningar och material på svenska.

Bild: Jemima Koli


På torsdagen började dagen med ett Finländskt-Svenskt seminarium om bildning och läskunnighet. Seminariet kretsade kring frågor om vikten av modersmålsundervisningen, om PISA-resultaten i båda länderna och om hur digitaliseringen inverkar ungas läskompetens. Den genomsyrande frågan var hur vi främjar läskunnigheten i Finland och i Sverige.

 

Det är viktigt att eleverna också samlas kring samma texter.

 

Författaren och generaldirektör för Skolinspektionen i Sverige Martin Widemark var en av deltagarna i seminariet. Han tror att orsaken till den sjunkande läskunnigheten ligger i att det allt mer sällan sker spontan läsning, det vill säga att man sitter och läser längre texter för att man har det tråkigt. Allt det vi läser digitalt får för mycket uppmärksamhet, även om det också är en form av läskompetens.

 

Bild: Jemima Koli


Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, som också deltog i seminariet, poängterade bland annat att det är viktigt att småbarnspedagoger hittar lässvårigheter i ett så tidigt skede som möjligt för att förebygga problem senare. En annan deltagare, den finlandssvenska läsamabassadören Katarina von Numers-Ekman, lyfte fram begreppet multilitteracitet i den nya läroplanen i Finland och påpekade att allt ansvar för läskompetens inte enbart kan ligga på modersmålslärarna. En annan sak hon lyfte fram var att elever förstås själva ska få välja olika texter de vill läsa, men att det är viktigt att de också samlas kring samma texter.

Jemima