FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Ebban i Göteborg del 2: Att stärka barns läsning och överbrygga klyftor

05.10.2017 kl. 09:00
På fredagen arrangerades en diskussion om språkets och läsningens betydelse för ett rikt liv och för delaktighet i samhället.

Bild: Jemima Koli


I samtalet deltog Daniel Gustafsson från Kulturanalys som berättade om att forskning tyder på att allas möjligheter att delta i kultur och bli bra läsare inte förverkligas och Anna Hällgren från Bokstart Västernorrland som berättade om olika lösningar för att öka läskompetens.

 

Anna Hällgren anser att alla; lärare, förskollärare, föräldrar och bibliotekarier bland andra, först borde tänka på varför läsning är viktigt för en själv för att kunna förmedla läsning och böcker åt barnen på bästa sätt. Hon lyfte också fram hur viktigt det är att föräldrar och barn läser tillsammans, någonting som det också talats om mycket i samband med läskunnighets- och läslustdiskussioner här hemma.

 

Efteråt hade han kommit fram och sagt att det här hade varit den bästa dagen i Sverige

 

Anna Hällgren jobbar med Bokstart, som är ett initiativ av Kulturrådet i Sverige. Bokstart startades för att inspirera och aktivera föräldrar att läsa tillsammans med sina barn, oberoende av hur stark språkkunskap man själv har, genom att arrangera möten på daghem och förskolor, att dela ut bokpaket och göra hembesök.

 

Hällgren berättade om hur viktigt Bokstart visat sig vara för barns läsutveckling och delade med sig av ett tillfälle då en invandrarpappa deltog i en rim- och ramsaläsning med sitt barn på barnets daghem. Efter att först ha varit tyst en lång stund, blev han till slut ivrig på att läsa högt för sitt barn ur boken när han tillsammans med personalen och de andra föräldrarna väl lärde sig uttala orden i den lilla boken. Efteråt hade han kommit fram till arrangörerna och sagt att det här hade varit den bästa dagen i Sverige.

 

Läs mer om Bokstart här!

Jemima