FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Sydkustens landskapsförbund och Emilda Ab tar över Ebban

16.04.2018 kl. 10:31
Sydkustens landskapsförbund inleder i sommar ett samarbete med Ebban och tar tillsammans med Emilda Ab över som producent efter Webbhuset.

Bild: Ebban/ Nina-Maria Oförsagd

Nytt samarbete

Sydkustens landskapsförbund tar tillsammans med Emilda Ab över Ebban efter Webbhuset. Samarbetet inleds i sommar och siktar på att främja läsning och litteraturintresse bland skolelever genom att utveckla pedagogiskt material och stödfunktioner till Ebbans stora utbud av barn- och ungdomslitteratur.

Genom att förena Sydkustens ordkonstskolas kompetens i kreativt språkstimulerande undervisningsmetoder med Ebban vill vi tillsammans göra en läsfrämjande insats med genomslag i hela Svenskfinland.

Webbhuset ger över försäljningen, licenshanteringen, upprätthållandet och den tekniska utvecklingen av Ebban till Emilda Ab, ett bolag som bland annat är leverantör av skolbibliotekssystemet Emilda. Projektledare Erik Berglund är också VD för Emilda Ab.

 

Ebban och Sydkusten

Ebban har etablerat sig som virtuellt skolbibliotek och används i dag av var fjärde skolelev och i var tredje skola i hela Svenskfinland.

Sydkusten har för sin del satsat på barn och ungas läsning och kreativt språkstärkande främst genom projektet den Finlandssvenska läsambassadören (2014-2017) och Sydkustens ordkonstskola med undervisningsgrupper i ordkonst i Nyland och Åboland.

Sydkustens ordkonstskola har också en stark koppling till den grundläggande undervisningen genom flera olika skolprojekt och pedagogiska material som stöd för modersmålsundervisningen.

 

Tilläggsinformation:

Erik Berglund
Projektledare för Ebban
VD för Emilda Ab
erik@ebban.fi
020 7920 472

Agneta Eriksson
Direktör vid Sydkustens landskapsförbund
agneta.eriksson@sydkusten.fi
050 546 9299

Ebban