FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Intervju med Ebban i Tidningen Hem & skola

16.02.2017 kl. 17:11
"Det finns ingen begränsning på antalet böcker som eleven kan låna"

Ebban har uppmärksammats i det senaste numret av Tidningen Hem & skola under rubriken "Ebban ska locka elever att läsa"!

I artikeln nämner redaktör Malin Wikström bland annat att "varje elev får en egen personlig inloggning, och kan läsa boken var som helst, hemma eller i skolan, på läsplatta, smarttelefon eller dator. Det finns ingen begränsning på antalet böcker som eleven kan låna."

Ebbans projektledare Erik intervjuades för artikeln och han nämner att "elever kan också bläddra i och provläsa en bok, utan att låna den."

Artikeln tar också upp den förmånliga licensomodellen och att Ebban därför enbart är tillgänglig för skolor och förskolor.

 

Om innehållet i Ebban

Såhär beskrivs innehållet i Ebban: "När man loggar in möts man av olika kategorier av böcker, man kan välja mellan ämnen eller ålder, till exempel böcker för 9- till 12-åringar. Man kan också välja rekommenderade böcker, nya böcker eller de böcker som har lästs mest."

Artikeln nämner också att det finns få finlandssvenska böcker i Ebban. Erik svarar på detta i artikeln som det är: "Det är förlagen som bestämmer i vilka kanaler deras böcker ska finnas. De finlandssvenska böcker som finns i Ebban har kommit dit för att de är utgivna på de rikssvenska förlag som har avtal om skoldistribution. Men det kommer att komma fler finlandssvenska böcker, åtminstone från ett förlag."

Läs hela intervjun på s. 8 i nyaste numret av Tidningen Hem & skola eller på nätet här: http://www.hemochskola.fi/hem/tidningen_hem___skola/artikelarkiv/article-17248-56826-ebban-ska-locka-elever-att-lasa

Jemima