FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Ebban uppmärksammas i Tidningen Läraren

16.03.2017 kl. 09:23
"Om biblioteket blir digitalt och tillhandahåller e-litteratur blir det självklara namnet i folkmun, ja, vadå?"

"Digiböcker i skolbibban" heter artikeln som berättar om Ebban i senaste numret av Tidningen Läraren. Redaktör Tom Ahlfors lyfter bland annat fram den stora mängden e-böcker och ljudböcker som finns i Ebban och hur tekniken fungerar.

I artikeln tas Ebbans nya kategorisering av titlar upp och att "Ebbans bibliotekarie Mikael Gros kategoriserar innehållet i Ebban så att den ska passa elevens intressen." Ahlfors nämner också samarbetet med Linda Bondestam och att det är hon som har skapat inspirerande ikoner för de olika kategorierna. Tanken är att den nya kategoriseringen enligt ålder och intresseområden ska hjälpa elever att själv hitta fram till lockande läsning. Uppdateringen av Ebban med nya kategorier och Bondestams ikoner sker nu under vecka 11.

Också ordleken bakom Ebbans namn uppmärksammas: "Om biblioteket blir digitalt och tillhandahåller e-litteratur blir det självklara namnet i folkmun, ja, vadå? Jo, Ebban förstås."

Läs hela artikeln på s. 10 i Tidningen Läraren nr. 5/2017 eller elektroniskt här!

Jemima