FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60
SVERIGE
kontaktebban.se
+46 8 5250 7951

Specialavtal 2020

Skolor i Finland får Ebban gratis för åk 1-9 fram till slutet av juli 2020

Med anledning av att skolorna uppmanats övergå till distansundervisning har Ebban beviljats extra finansiering* och blir gratis tillgängligt för grundskolans åk 1-9 fram till 31.7.2020. Erbjudandet gäller svenska skolor i Finland och svenskspråkig språkbadsundervisning i finska skolor.

Skolor som inte har Ebban måste göra beställning senast 24.4. Se instruktioner längre ner.

Skolor som redan tidigare köpt licenser kan utan extra kostnad registrera konton i Ebban för alla elever och lärare. Nya elev- och lärarkonton måste registreras senast 24.4. Dessutom beviljas rabatt för följande abonnemangsperiod som motsvarar fyra månader av skolans nuvarande licensantal till nuvarande licenspris.

Ebban är fortfarande endast tillgängligt för skolor. Trots att specialavtalet inte innebär någon kostnad behöver nya skolor teckna avtal med villkor för användning av Ebban.

 

Gör så här:

A. Skolor som redan har Ebban i bruk

 • Ni kan kostnadsfritt och utan skild anmälan registrera nya läsårsnycklar och elev- och lärarkonton så att alla elever i skolan får tillgång till Ebban (se vid behov videoinstruktioner på om.ebban.fi/material).
 • Nya konton måste registreras senast 24.4
 • Nya licenser är giltiga t.o.m. 31.7.2020 oavsett skolans abonnemangsperiod.
 • Om ni väljer att fortsätta med Ebban i höst (läsårsavtal) eller våren 2021 (kalenderårsavtal) får ni en rabatt som motsvarar fyra månader av Ebban (4/12 x 6,50 €) med det licensantal ni haft våren 2020. Det här sker automatiskt i följande faktura. Ni kan alltså få en rabatt som motsvarar de elevlicenser skolan själv har bekostat för perioden som nu erbjuds gratis.

B. Skolor som för tillfället inte har Ebban i bruk

 • Använd beställningsblanketten nedan för att beställa Ebban till er skola senast 24.4.
 • Avtalet gäller t.o.m. 31.7.2020 och kan inte förlängas. Om ni vill fortsätta med Ebban efter 31.7.2020 behövs ett nytt avtal, vi informerar mera om det senare.
 • Skolan behöver underteckna ett avtal om användning av Ebban trots att specialavtalet inte innebär någon kostnad för skolan. För att förenkla och försnabba avtalsprocessen skrivs avtalet under elektroniskt. Vi använder tjänsten Signhero där underskrift sker med kryss i en ruta efter att man fått en inbjudan per e-post.
   

* Finansiärer för den extra satsningen är Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Konstsamfundet.

 

OBS! Specialavtalet gäller endast åk 1-9 i Finland. Om ni vill beställa Ebban också till förskolan eller andra stadiet kan ni göra en separat beställning via om.ebban.fi/bestall.

För andra stadiet och förskolan kan man nu beställa licenser som är giltiga till 31.7 för 3,25 € per elev (ex. moms). För helårsabonnemang gäller normalt licenspris 6,50 € (ex. moms) per elev och år.
DET ÄR VÄLDIGT MYCKET INTRESSE JUST NU, räkna med att det kan ta till följande vardag innan vi återkommer. Processen är delvis manuell och beroende på att vi får svar av vår underleverantör. Tack för tålamodet, fantastiskt kul att så många är intresserade av Ebban!
Lärarlicenser ingår för lärare som jobbar med Ebban, ni behöver inte anmäla ert lärarantal.
Följande gäller den administrativa kontaktpersonen för avtalsfrågor som bland annat får en inbjudan per e-post att skriva under det elektroniska avtalet.

OBS! Den administrativa kontakten får en kopia av beställningen till sin e-post.
Följande gäller den person som är kontaktperson gällande användningen av Ebban. Lämna tomt om personen är samma som den administrativa kontakten ovan.
Vad händer när du skickat beställningen?

 1. Du kommer till en sida som tackar för beställningen, och er administrativa kontakt får direkt en kopia av beställningen per e-post. Ta kontakt om ni varken får ett tackmeddelande eller e-post (kolla också lådan för skräppost)!

 2. Vi kontrollerar uppgifterna och skapar ett elektroniskt avtal. Den administrativa kontakten får ett e-postmeddelande med en länk där avtalet kan läsas och skrivas under genom att kryssa i att man godkänner avtalet.

 3. När avtalet är undertecknat kontaktar vi er med instruktioner för hur Ebban tas i bruk.

Skriv siffran 3 med bokstäver: