FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

FAQ - Ofta frågade frågor

BLI KUND

KOMMA IGÅNG 

NYTT LÄSÅR 

NYA ELEVER OCH LÄRARE 

GLÖMT INLOGGNINGSUPPGIFTER

ÖVRIGT 

 

 

BLI KUND
 

Jag skulle gärna testa Ebban innan vi beställer. Är det möjligt? 

Lärare och andra intresserade kan testa Ebban 14 dagar genom ett demokonto. Ni kan bara skapa demokonton åt personal, elever kan alltså inte testa Ebban.

Ett demokonto skapar du via: ebban.fi/prova

 

Hur ska jag gå tillväga för att få Ebban till vår skola? 

Beställningsformuläret finns på om.ebban.fi/bestall Där frågar vi efter de uppgifter vi behöver från er skola. 

Efter att beställningen är gjord skickar vi ett avtal för er att underteckna. När det undertecknade avtalet nått oss skickar vi information om hur ni tar i bruk Ebban.

Sedan kan ni bekanta er med våra videomanualer som hjälper er att komma igång och skapa konton, läsårsnycklar m.m. De hittar ni här: om.ebban.fi/material

Ni kan alltid börja processen med att mejla oss och berätta att ni är intresserade, hör av er på kontakt@ebban.fi 

 

Jag är med i vår lokala Hem och Skola och önskar beställa licenser till skolans elever, kan jag göra det eller bör skolan göra det?

Beställningen måste ändå göras av skolan (eller i skolans namn) eftersom de kommer att vara vår kund. I beställningsformuläret finns sedan plats att fylla i ifall det handlar om en utomstående betalare som ni i det här fallet. Här är länken via vilken skolan kan beställa Ebban: om.ebban.fi/bestall

Den information som ska fyllas i om den utomstående betalaren är: 

- Betalarens namn (skola / kommun / förening / etc.) 

- Betalarens FO-nummer / VAT-nummer (lämna tomt om inte finns) 

- Betalarens adress, om annan än skolans 

- Faktureringsuppgifter, gärna e-fakturering eller e-post 

- Referens på fakturan 

 

Exakt hur mycket kostar det att ha Ebban i en finsk skola, d.v.s. vem betalar moms?

I Finland kostar Ebban på svenska 6,90 € per elev och år, och skolor och kommuner faktureras utan moms eftersom det är en tjänst producerad i Sverige. Om fakturan betalas av en föräldraförening kan de däremot i regel inte dra av momsen som är 10% för e-bokstjänster i FInland.

 

Är det möjligt att bara läraren beställer en Ebban-licens och använder Ebban för högläsning? 

Tyvärr, alla elever måste ha en egen licens och minsta möjliga antal licenser är en hel undervisningsgrupp i någon form. Orsaken till detta är avtalet om böckerna med förlagen. Förlagen har gått med på en mycket förmånlig licensmodell i utbyte mot att alla elever som tar del av böckerna har var sin licens. 

 

Jag skulle vilja skaffa Ebban åt de elever i skolan som är mest intresserade. Kan man låta endast en del av skolans elever få tillgång till Ebban?  

Ebban säljs gruppvis till skolor, och det är ett lite flytande begrepp där ni som skola kan definiera vad en grupp är. Så att göra som du föreslår är möjligt så länge gruppen ni väljer är i proportion till skolans storlek, den ska motsvara en klasstorlek. 

Licenserna är ändå alltid personliga så det går sedan inte att överföra licenser från en elev till en annan under året. Undantaget är om skolan har en kalenderårslicens. Då kan de nya eleverna som börjar på hösten överta de licenser som eleverna som gick ut skolan på våren inte längre använder.

Därför gäller det att från början uppge hur många licenser ni vill ha och inte plocka in dem vartefter. Om ni sedan vill utöka antalet under året så går det bra att göra en gång, men då kommer de nya eleverna också att vara på samma licensperiod, d.v.s. deras licenser kommer också att vara för läsåret även om de kommer med senare.

 

Är en licens som gäller för läsåret i kraft 365 dagar. Jag läste att man även kan ha kalenderårslicenser. 

Vi har ett års licensperioder, antingen enligt läsår (1.8 - 31.7) eller kalenderår (1.1-31.12). En skola kan inte ha elever på två olika licensperioder, så om ni hoppar på för pågående eller inkommande läsår så är det sedan läsårslicenser som gäller för er.

Eleverna har tillgång till Ebban under hela den tiden. 

 

Vi kommer att beställa Ebban till inkommande läsår. Kan lärarna få tillgång till Ebban redan på sommaren för att bekanta sig? 

Det går bra, skriv i beställningsformuläret att de gärna vill ha konton över sommaren för att bekanta sig med Ebban, så fixar vi extra tid åt dem. 

 

Jag undrar om det är möjligt att köpa ett Ebbankonto för privatpersoner? 

Tyvärr är det inte möjligt för privatpersoner att skaffa Ebban. Detta på grund av licensavtalen som endast låter oss sälja Ebban till skolor. 

 

 

KOMMA IGÅNG 

 

Vår skola har skaffat Ebban. Hur får jag som lärare ett konto? 

Du ska då få er lärarnyckel från skolans kontaktperson eller rektor. Därefter kan du skapa ett konto via ebban.fi.  

 

Vår skola har skaffat Ebban. Hur ska mina elever få ett konto? 

Du som lärare ska skapa en läsårsnyckel åt dina elever. Logga in på ebban.fi och gå till FÖR LÄRARE.

Mer hjälp med detta finns under FÖR LÄRARE. Vi har också en video som visar hur du gör här: om.ebban.fi/material

 

 

NYTT LÄSÅR 

 

Jag undrar om eleverna har tillgång till Ebban hela sommaren? Jag läste nämligen att en läsårsperiod tar slut 31.7. Betyder det att eleverna inte kommer att kunna använda Ebban i början av augusti innan de får sina nya läsårsnycklar för nästa läsår? 

Det är inga problem, elevernas gamla nycklar fungerar in på hösten. Sedan kommer Ebban att vid inloggningarna att börja påminna eleverna om att uppdatera sina läsårsnycklar.

Kolla gärna att eleverna minns/har skrivit upp sitt användarnamn och lösenord innan skolan tar sommarlov. 

 

Hur kan jag uppdatera antalet licenser och kontaktperson för vår skola? 

Skolans nuvarande kontaktpersoner hanterar abonnemangen enkelt via ebban.fi/abonnemang 

 

Vi har Ebban för kalenderåret. Nu är det höst och 6:orna har slutat och nya 1:or har kommit till skolan. Vad ska vi göra? 

Det är okej. Skapa och dela ut läsårsnycklar för de klasser åt vilka ni skaffat Ebban. Det vill säga om ni skaffade Ebban för åk 1-6 förra året så ger ni läsårsnycklar åt åk 1-6 också detta år. Förra årets 6:or som nu går på 7:an kommer att förlora tillgången till Ebban, men istället får de nya 1:orna tillgång till Ebban för hösten. Ni kan tänka det som att 1:orna tar över 6:ornas konton. Det är helt okej att det totala licensantalet är annorlunda. Vi kontaktar er på hösten och ber er uppdatera ert elevantal.

 

Hur får vi läsårsnycklar för det nya läsåret? 

När ni redan har varit kunder får ni inga nya lärarnycklar av oss. Era lärarkonton är i kraft så länge ni prenumererar på Ebban. 

Lärarna ska då logga in och skapa läsårsnycklar för sina egna klasser varje nytt läsår. Dessa nycklar delar de sen ut till eleverna som ger dem när de loggar in i Ebban. 

Hjälp med hur detta göra finns inne i Ebban under FÖR LÄRARE och så har vi en video som heter "Hur skapar man läsårsnycklar?" här: om.ebban.fi/material

 

En av mina elever verkar inte ha tillgång till Ebban, inloggningen fungerar inte, vad ska jag göra?

Du som lärare kan logga in i Ebban och gå till menyn FÖR LÄRARE..

Där under läsårsnycklar för detta år hittar du klassen för din elev och öppnar elevlistan. När du hittat eleven kan du se användarnamnet och klicka på Visa engångslösenord .

Med användarnamnet och engångslösenordet kan eleven sedan logga in och Ebban frågar då efter ett nytt lösenord.

Om eleven inte finns i elevlistan till någon läsårsnyckel kan du skrolla ner till Läsårsnycklar för fjolåret. Där kan du kolla under läsårsnyckeln för klassen eleven gick på förra året.

Om du hittar eleven där ska du klicka på Flytta och i listan välja den läsårsnyckel (klass) som eleven nu går i. Då hoppar eleven till rätt läsårsnyckel och du kan hitta eleven under årets läsårsnycklar och kolla användarnamnet och engångslösenordet.

Om du inte hittar eleven i någon av de gamla Läsårsnycklarna heller har eleven inget aktivt konto mera och då måste ni skapa ett nytt konto. Det gör ni via www.ebban.fi genom att välja Ny användare.

 

NYA ELEVER OCH LÄRARE 

 

En klass som har Ebban har fått en ny elev mitt under pågående läsår. Hur ska denne få tillgång till Ebban? 

Det är helt okej att ert licensantal varierar lite under året. Ge eleven klassens läsårsnyckel och låt hen skapa ett användarkonto. Nästa gång vi ber er uppdatera skolans licensantal uppdateras antalet sedan officiellt. 

 

Hur gör vi med en elev som bytt skola och inte minns sitt lösenord? 

Det finns två saker ni kan göra: 

Be någon lärare på gamla skolan kolla upp elevens engångslösenord. Det hittas om läraren loggar in på Ebban och går till FÖR LÄRARE och väljer Visa nycklarna för det senaste läsåret. När eleven sen loggar in och ger läsårsnyckeln för sin nya klass så flyttas eleven till den klassen. 

Ni kan också välja att skapa ett nytt konto för eleven. Ni går då via ebban.fi och väljer "Ny användare". Elevens läshistorik försvinner i så fall. 

 

Vi har en ny lärare i skolan. Hur ska denne gå till väga för att få ett lärarkonto? 

Den nya läraren kan skapa ett lärarkonto med skolans lärarnyckel. Lärarnyckeln ser alla lärare i er skola via FÖR LÄRARE under läsårsnycklar för detta år. Där finns också mera instruktioner vid behov. 

Om läraren redan har ett konto via en annan skola kan hen logga in på sitt konto och byta lärarnyckel för att kopplas till den nya skolan. Gå till MIN PROFIL och klicka på knappen "Jobbar du inte här?" Och följ instruktionerna. Kom ihåg att ha den nya skolans lärarnyckel redo. 

 

Våra nya elever har haft Ebban i en annan skola, vad ska vi göra? 

Om eleven har ett aktivt konto kan hen logga in på sitt konto. När sedan Ebban frågar efter en läsårsnyckel ger ni bara den nuvarande klassens läsårsnyckel så hoppar eleven automatiskt till er skola och till rätt klass. 

Om en elev bytt skola mitt i läsåret har vi inget sätt för er att flytta över eleven för tillfället. Ni kan kontakta oss på kontakt@ebban.se så löser vi det. 

 

 

GLÖMT INLOGGNINGSUPPGIFTER

 

Jag är lärare och har glömt mitt lösenord, vad ska jag göra? 

Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt till din e-post via "Glömt lösenordet?" på inloggningssidan ebban.fi.

 

Jag är lärare och har glömt mitt användarnamn, vad ska jag göra?

Då kan du lika bra logga in med din e-postadress. Väl inloggad ser du ditt användarnamn och kan ändra det om du vill.

Om du inte heller minns e-postadressen du använde vid registreringen måste du fråga en kollega vid skolan, de hittar lärarlistan via elevhanteringen. Där står din e-post så att du kan beställa ett nytt lösenord.

 

Jag har en elev som glömt sitt lösenord, vad gör vi då? 

Då kan du logga in i Ebban och se under FÖR LÄRARE. Där hittar du elevernas läsårsnyckel (grupp) och en lista på eleverna, inklusive deras användarnamn och ett temporärt lösenord som eleven kan logga in med. 

Här har vi också en video som heter "Om en elev har glömt sitt lösenord": om.ebban.fi/material 

 

 

ÖVRIGT 

Om eleverna använder någon annan apparat hemma än i skolan. Funkar det eller är kontot låst till någon viss apparat?

Ebban är webbaserat, så både elever och lärare kan gå in på sitt konto när som helst och var som helst från vilken apparat som helst.

 

Vem i skolan kan få ett lärarkonto? 

All personal i skolan som arbetar med elever som har tillgång till Ebban kan få ett lärarkonto. Om ni har en bibliotekarie i ert lokala bibliotek som till exempel brukar ge boktips till klassen kan ni också gärna skapa ett lärarkonto till bibliotekarien. 

 

Kan jag som lärare gå in på Ebban och kolla statistik, till exempel vilka elever som läst flest böcker? 

Vi har ingen sådan tjänst för tillfället, men det är under planering. Om det är något särskilt du vill veta kan vi eventuellt plocka fram statistiken du vill ha.

 

Varför öppnas sidorna ibland långsamt? 

Sådant kan vi tyvärr inte påverka då det beror på internetuppkopplingen. 

 

Går det att förstora texten i böckerna? 

Ja, när du öppnat en bok kan du trycka på inställningar, det vill säga skiftnyckelsymbolen, och ändra textstorlek till önskad procent.

 

Kan jag önska att ni tar in en viss bok? 

Vårt utbud kommer via den svenska licensmodellen ElibU via vilken svenska och finlandssvenska förlag ger ut e-böcker och ljudböcker. Vi är alltså inte i direkt kontakt med förlagen och påverkar inte vilka böcker de lägger med.