FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60
SVERIGE
kontaktebban.se
+46 8 5250 7951

Teamet bakom Ebban

Mikael Gros, bibliotekarie
mikael@ebban.fi, +358 9 886 114 63mikael@ebban.se, +46 8 5250 7953

Hej, jag heter Mikael och är bibliotekarien här i Ebban. Det är jag som kategoriserar innehållet så att det ska passa elevernas intressen och så försöker jag lyfta fram sånt som jag tycker är bra så att du också ska få läsa det. Jag är en litteraturvetare och bibliotekarie från Österbotten som jobbar för att inspirera barn och unga till läsning och för att få dig att hitta just din bok.

 

Tove Nylund, sociala medier
tove@ebban.fi

Det är jag som är Tove, teamets samhällspedagog. Jag sköter Ebbans sociala medier och lyfter fram böcker som vill bli upptäckta. Min strävan är dels att skapa en gemenskap kring läsandet för skoleleverna och dels att underlätta för lärarna att hitta skönlitteratur som stöder läroplanen och undervisningen. Kul fakta om mig är att jag skrivit en examensavhandling om kylskåpspoesi.

 

Erik Berglund, projektledare
erik@ebban.fi, +358 9 886 114 62erik@ebban.se, +46 8 5250 7952

Jag heter Erik och leder arbetet med Ebban. Jag ansvarar för helheten och står för den tekniska utvecklingen. Du har eventuellt träffat mig på något läsningsrelaterat evenemang, jag har jobbat länge med skolbibliotek och läsning också före Ebban. På min fritid rör jag mig gärna utomhus, med små barn i huset har de stora och långa äventyren blivit färre och de små och nära desto fler!